Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100245

Gratulerer

Dato: 07.09.2016

Svartype: Med merknad

Gratulerer!

Dere har i dett øyeblikk sendt 50 000 normenn tilbake til status som røykere.

Dere har i dette øyeblikk fratatt resten av norges røykende befolkningsdel muligheten til å kutte tobakk på en effektiv måte.

Dere har latt tobakksindustrien vinne slik de ønsket og har drevet en intens lobbyvirksomhet for å klare. Ikke Norge ,men på verdensbasis og ved å fange EU. Norge følger etter med EØS avtalen som ledetråd.

Dere har nå laget et regulering og avgiftsforslag som åpner for et illegalt undergrunnsmaked, det trenger vi virkelig ikke.

Vi trenger en regulering og et rapporterings og avgiftssystem som er mulig å etterleve og følge opp.Nå ser jeg ser i praksis et byråkrati som koster for mye av skattebetalernes penger å drifte og etterleve. Importører og forhandlere kan lett gå til grunne i påvente av saksbehandling og papirmølle av rapportering. Vi trenger importører og forhandlere med gode produkter og god kunskap om dem. Vi trenger små forhandlere over hele landet da Norge har spredt befolkning.  Ingen små forhandlere kan klare å etterleve alle disse pålegg. Dermed blir det kun de som bor sentralt som kan skaffe seg utstyr og e-væske når netthandel opphører. 

Jeg har kalt meg stolt røykfri de siste to årene etter over 30 år med sigaretter. Nå settes jeg tilbake som røyker med endrede røykevaner. I tillegg skal jeg avgiftsbelegges hardt for å spare helsen min fra tobakk .Jeg skal også dikteres hva slags utstyr jeg skal benytte. hvor fort jeg skal kunne etterfylle en beholder. Det er helt vanvittig og uforståelig. Damper jeg nikotinfritt er jeg  fremdeles en røyker fordi min E væske har mulighet for å inneholde nikotin.

Enhver væske som drikkes  kan tilsettes alkohol ,men reguleres ikke som alkohol. 

Mvh Dampende ikkerøyker