Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 277264

Hør no her

Dato: 17.09.2016

Svartype: Med merknad

Bynt å røyk som 14 åring, røyka førdt 1 pakke rullings kvær dag i 3 år åsså slutta eg me rullings å bynt på sigaretta... røyka 2 20 pakkninge om dagen heilt tel eg bynt å damp før 3 måna sia å eg har aldri klart å slutt å røyk uten dampen