Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 546278

Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter å ha røykt en 20 pkn om dagen i mange klarte jeg endelig å legge sigarettene på hylla takket være elektroniske sigaretter. Jeg har ikke rørt én eneste sigarett siden jeg sluttet. Dette er noe som virkelig fungerer for meg og det et jeg veldig glad for. Synes det er trist at det skal være så vanskelig å få bruke elektroniske sigaretter i Norge. Som tidligere røyker er jeg avhengig av nikotin og da er damping det beste alternativet for meg. Har forsøkt andre nikotin preparater, men disse har ikke fungert for meg. Elektroniske sigaretter er det som fungerer og som hjelper meg til å ikke røyke vanlige sigaretter. Hvorfor er det ikke noe problem å få kjøpe sigaretter som alle VET er helseskadelig, men når det kommer til eJuice som inneholder  nikotin så er dette forbudt?? Hvorfor kan ikke den enkelte få velge selv når det kommer til bruk av elektroniske sigaretter? Angående salg av vanlige sigaretter blir det jo sagt at noe forbud mot dette ikke blir aktuelt da de som velger å røyke må få lov til det!? Jeg velger elektroniske sigaretter og da bør jeg vel få lov til det? Etter jeg sluttet å røyke har helsen min blitt mye bedre; hoster ikke lenger om morningen + mye, mye  bedre kondisjon. For meg har damping vært en stor helsegevinst og slik ønsker jeg å fortsette.