Høringssvar fra Dag-Are Døving-Mathisen

Damp - En mulighet for noen av oss siste røykere

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg har røykt i mange år. Begynte i ung alder, og har aldri klart å legge det vekk. Jeg har prøvd mange ganger, men har desverre alltid falt tilbake på gamle synder. Dette til tross for at jeg egentlig ikke ønsker å være en av røykerne. Damp, eller elektroniske sigaretter, har derimot gitt meg en mulighet til å i det minste kutte ut sigarettene.  Jeg vet at elekroniske sigaretter neppe er 100% ufarlige, og at det faktisk inneholder nikotin, et avhengighetssakpende stoff. Men jeg vet også at elektronikse sigaretter er vesentlig bedre for meg enn vanlige sigaretter. Planen er selvsagt å bli helt nikotin fri, men jeg vet at jeg kommer til å sprekke, og da håper jeg dampen er der for meg igjen, når jeg trenger den.

Det tok lang tid før jeg forsøkte elekroniske sigaretter. Jeg har vist om dette i lang tid, men det har vært vanskelig å få til, da måten dette idag er lagt opp på gjør det kronglete om du ikke stadig reiser til utlandet, siden den mest vesentlige komponenten ikke selges i Norge, nikotinholdig juice. Dette er ikke et enkelt produkt å begynne med. Du må faktisk få veiledning. Og når nikotinholdig dampvæeske ikke er tilgjengelig, ble terskelen høy. Jeg er glad jeg likevel kom igang. Idag savner jeg ikke sigarettene.

Jeg er tilhenger av reguleringer rundt dette produktet. Aldersgrense er en åpenbart viktig faktor. Den kan gjerne være høyere en 18, da dette er et produkt for de som ikke klarer å slutte på andre måter. Og nikotnholdig juice bør reguleres, og selges kontrolert i Norge, for å gjøre det enklere for de som har behov og nytte av dette. Når det gjelder import via nettsalg bør dagens "til eget bruk" videre føres, da vi lever i en global verden. Dette er ikke et produkt som retter seg mot unge eller ikkerøykere noe sted. Det er ikke behov for importforbud hverken av utstyr eller damp-væske.

Når det gjelder salg av nikotingholdig damp-væke i Norge, er jeg bekymret for en ting. Prisen kan ikke bli slik at det ikke lønner seg økonomisk å bruke elektroniske sigaretter fremfor vanlige sigaretter. Dette er en viktig faktor for veldig mange, og som jo viser at politikken som er ført i lang tid med gradevis å øke avgiftene på tobakk fungerer, i hvertfall delevis. Mange jeg har snakket med fremholder det økonomiske aspektet, ikke helse, som det viktigste enkeltargumentet for å skifte fra sigaretter til elektroniske sigaretter. Selv om helse er det rasjonelt sett viktigste argumentet, er økonomi noe du kan måle fra dag til dag (takk for "Slutta" appen), og som er enklere å forholde seg til her og nå. Derfor er det viktig at reguleringer innen dette feletet sørger for at det fortsatt er et godt økonomisk argument i å gå fra sigaretter til elektroniske sigaretter. Om avgiftene på teknisk utstyr eller damp-væske blir for høye, forsvinner dette argumentet. Da er jeg redd for at færre bytter. Og det bør faktisk være et mål i seg selv at flest mulig av de 13% dagligrøykerne over 40 som er igjen bytter til elektroniske sigaretter. Det kan være det siste dyttet som skal til for å bli kvitt tobakk i røykeform totalt.