Høringssvar fra Marie

Angående forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter.

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg som mange andre merker det positivt på helsen etter å ha byttet ut tobkk med damp. At det nå er snakk om å sidestille tobakk med damp er for meg uforståelig. Jeg sier ikke at damp er ufarlig, men at det er mindre skadelig enn tobakk er det ingen tvil om.

Jeg synest en sak som berører helsen til så mange personer må taes på alvor. Det er tydelig at det ikke er gjort grundig nok forarbeid i saken. Det er skremmende at en avgjørelse kan fattes på et så dårlig grunnlag som her.

Jeg håper og tror at systemet i dette landet fungerer så pass at det nå blir tatt tak  i denne saken på alvor, og at det utarbeides et nytt forslag basert på fakta og grundig utarbeidede rapporter og forskning.