Høringssvar fra Roger Malmedal

Bekymring2

Dato: 02.09.2016

Svartype: Med merknad

Tidligere SIRUS forsker uttalte tidligere i en artikkel, at vitenskapskomiteer anslår at tradisjonelle virkemidlene - informasjon, restriksjon, avgifter og terapeutiske tiltak,   til sammen, evner å redusere tobakksrøyking med knappe 0,5% pr. år. Og det er meget lite å hente med mer innformasjon til en befolkning som er godt kjent med skadeomfanget.

Som selv tidligere storrøyker, så er jeg enig... hva pakken viste av bilder, tekst osv. og info ellers, var helt uinteressant.

The Center of Disease Control and Prevention´s 2015 Health Interview Survey, annga at dampen (el-sigaretter) er den sannsynlig grunnen til nedgang på 10% i tobakksrøyking i USA... PÅ ETT ÅR!

Derfor ser dampere på streng regulering som et hinder for deres mulighet for også en bedre helse. Derfor er det skepsisme mot oppstillings- og reklameforbud, derfor er skepsisme mot  kostandene med å utgi produkt her hjemme . Dampere har bidratt til en minking i tobakksrøyking allerede i Norge, er enn  ethvert annet produkt de siste årene.