Høringssvar fra Mats

Kommentar til forslag om endringer i tobakksskadeloven

Dato: 19.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg startet å røyke da jeg var 10 (1998) da fler av skolekammeratene også gjorde dette. jeg røykte helt til mai 2016 da jeg fikk mitt dampeutstyr og har nå gått 170 dager uten røyk og kan ikke fordra smaken og lukten av tobakksrøyk lengre. min helse er bedre da jeg har hatt nedsatt immunforsvar og var ofte forkjølet. pollenallergi har jeg også og har hatt merkbart mindre plager med dette, tenner er bedre og jeg får høre at jeg ser friskere ut. jeg synes å regulere esigaretter som tobakk er helt bak mål og all feilinformasjon som spres i media om dette har jeg stor tro på at blir brukt som grunnlag for regulering. jeg anbefaler utsettelse av reguleringen og håper at alle som skal ha noe med forslaget om endringen tar seg tid til å se "A Billion Lives" for å få god nok informasjon og innsikt til å kunne ihvertfall regulere etter fakta og fornuft. Jo mer regulert og jo høyere priser, jo mer problemer for oss forbrukere og mange vil gå glipp av muligheten av å kanskje klare å slutte med tobakk pga esigaretter! så lite problemer det er idag med dette så synes jeg personlig at dette burde holdes så lite regulert som mulig.