Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 570453

økonomiske prioriteringer og menneskeverd

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Det jeg skriver nå er nok hverken i korrekt format, eller politisk språk, men jeg håper dere tar tiden til å lese det likevell. 

Jeg har vært røyker siden jeg var 12 - 13, i dag er jeg 36. 

Siden jeg begynte å røyke har lover og regler rundt røyking blitt strengere og strengere. Det har fortsatt ikke gjort det noe lettere å slutte. Nikotinplaster og tyggegummi har blitt prøvd uten hell. Samme med snus. 

Det har vært perioder uten røyk, men på ett eller annet tidspunkt sprekker jeg og da kan det ta år til neste sluttforsøk. 

Min kropp har fått kjenne på alle bivirkninger med tobakksbruk, manglende smaks og luktesans, dårlig kondis, hoste, abstinenser og sure blikk fra antirøyk folket. 

Dette forandret seg dog for to år siden. Da jeg fant det de i den tid kalte elektroniske sigaretter. Fordi de lignet på nettopp sigaretter. De dekte mitt nikotinbehov, samt tok bort det meste av kortsiktige plager. 

Min hoste ble etter hvert borte, luktesans og smakssans er tilbake, jeg kan nå gå meg en tur og har kommet i gang med styrketrening. Nikotinsuget man husker fra tiden med sigaretter er også dempet til ett punkt hvor jeg kan gå en dag uten å bli rastløs og nervøs. 

Utstyret har blitt bedre, lengre batterilevetid, mer damp pr. trekk. (ja vi kaller det damping, det ser ikke lengre ut som sigaretter) minsker behovet for høyt nikotininnhold i væsken vi bruker. 

Muligheten til å blande væsken selv har gitt oss en fantastisk mulighet til selv å velge hva vi ønsker og ikke minst, hva vi ikke ønsker i vår e-væske. Unødvendige fargestoffer, potensielt farlige smaker og mangde nikotin/propylen glykol/vegetabislk glyserol, kan justeres av brukeren selv. 

Samme gjelder de ferdigblandede e-væsker, det finnes tusenvis av leverandører, som gir oss, som forbrukerer en helt egen mulighet til å velge det vi selv ønsker og samtidig gi en klar beskjed til de useriøse aktørene, om at produktet deres er uønsket. 

For å komme med noe konkret, så har debatten rundt "e-sigaretter" eller dampeutstyr som vi heller vil kalle det, vært svært preget av synsing, misbruk av statistikk og sensasjonsjornalistikk. 

Føre var prinsippet har vært kastet ut i alle diskusjoner og vi må alle tenke på barna. Det må vi, for jeg begynte som sagt å røyke i svært ung alder. 

Men, føre var prinsippet faller litt på sin egen urimelighet, når den største andelen brukere av dampeutstyr er røykere som enten forsøker å slutte å å røyke, eller rett og slett vil redusere skadeomfang. Skulle det vise seg at dampen er like skadelig som vanlig tobakk, har vi i det minste hatt bedre livskvalitet frem til eventuelle sykdommer inntreffer, med mulighetten til å leve ett normalt liv uten alle de andre skadene man får ved å fylle lungene med tjære og sot. Vi må tenke på barna og sørge for at det er aldersgrense på disse varene og at de selges med nøytrale pakninger uten tegneserie motiv. Sistnevnte del av bransjen er svært tungt mislikt blant de mer seriøse aktører og kunder. Ingen av oss ønsker at barn skal begynne med nikotin, men det er i dag mye lettere å få tak i snus og sigaretter enn dampeutstyr. Det er også mye lettere å bruke vanlig tobakk, man trenger ingen teknisk innsikt i mosetning til det digitale alternativet. 

Når det kommer til fargestoffer i e-væske, er det helt bortkastet og burde vært forbudt. De fleste av oss prøver uansett å styre unna dette fenomenet. Da det ødelegger utstyret. 

Når det gjelder smak er bildet noe helt annet. Vi trenger en viss variasjon for å holde oss unna de stinkende sigarettene. Dog de lukter ille, frister de fortsatt for svært mange og muligheten til å dampe jordbær, menthol, eple eller for den del smultringer burde være med på å lokke røykere over på det, engelske forskere har funnet å være 95% mindre skadelig enn sigaretter. 

Det har også vært mye snakk om signaleffekten av at folk damper offentlig. Det burde ikke være så stor forskjell om de går rundt med en sigarett, eller damper fra en batteriboks med væskebeholder. De fleste dampere overholder røykeforbudet pr. i dag og har neppe noe problem med å følge samme regler når de blir innført for damperne også. Jeg har i hvert fall ikke sett noen sitte på puben å dampe. 

Det har også vært en bekymring blant brukere av damp at det foreslås forbud mot nettsalg på utstyr og e-væske. I ett land med såpass store geografiske utfordringer som vi har, kan det vise seg å bli svært vanskelig å få tak i nødvendig utstyr for mange. Eneste utvei da er vanlig tobakk. 

Likeledes er forbudet mot størrre flasker enn 10ml ett merkelig forslag. Vi kvittet oss med 20 pakningen for noen år tilbake, nettopp for å gjøre det mer økonomisk utfordrende å kjøpe sigaretter for mindreårige. Burde vi ikke heller innføre ett minimum på 30ml væske pr. kjøp?

Jeg håper virkelig våre folkevalgte tar seg god tid og tenker seg om før de sparker beina under en potensiell revolusjon innen tobakksskadebekjempning. Er det folkehelsa som bør veie tyngst, eller skal man fokusere på inntekt fra salg av vanlige sigaretter. 

Vil man innføre samme regler for bruk av fargestoffer og smakstilsetninger hos tobakksindustrien, som hos leverandører av e-væske. Eller vil "big tobaco" få fortsette sin distribusjon av garantert skadelige produkter, uten endring. Mentol skal fjerners, men det er kanskje ett av de minst skadelige stoffer i sigarettene. 

La meg avslutte med at jeg har sett hva tobakksrøyking kan gjøre med ett menneske, en av mine nærmeste ble redusert fra en sterk, rakrygget og arbeidsvillig mann, til ett skjelett i en seng i løpet av noen få måneder. Ut fra hva den seriøse delen av forskningsverden har kommet frem til, kan mange av oss unngå en lignende skjebne, men det beror på dere, våre folkevalgte. Jeg håper vår helse veier tyngre enn avgiftskronene på tobakk. 

La dampen slippe til på det norske markedet og la den bli tilgjengelig nok og billig nok, til at den får med seg så mange røykere som mulig. 

 

Med vennlig hilsen

Forhenværende røyker, nå damper.