Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 156159

Redningen

Dato: 13.09.2016

Svartype: Med merknad

Røyka sigaretter i over 30 år.

Har prøvd alt av røykeslutt-produkter. Tyggis,sugetabletter, plaster osv, uten at det hjalp mot min avhengighet til tobakk/sigaretter. 

Etter at jeg gikk over i ny jobb i 2014 ble jeg gjort oppmerksom på damp av mine nye kollegaer. På bedriften var det rundt 20 stk som hadde vært avhengig av røyken, men etter at e-sigg/damp ble gjort kjent av noen av de ansatte, så hadde 90% av de ansatte lagt tobakken til side og gått over på e-sigg/damp. Nå etter to år er det igjen en mann som fortsatt røyker vanlig tobakk. 11 mann har klart å slutte med e-sigg/damp, mens resterende damper fortsatt. Sykefraværet har gått drastisk ned, og den generelle helsetilstanden er utrolig bedre enn den var hos oss mens alle røykte sigaretter/tobakk.

Jeg har klart å slutta helt med både røyk og damp.

Med dette vil jeg si at e-sigg/damping har store helsefordeler.