Høringssvar fra Evy-Janne Holtet

Svar på høringsforslag vedr. e-sigaretter (damp)

Dato: 12.09.2016

Svartype: Med merknad

Som mangeårig røyker, og de siste to årene damper, ønsker jeg å uttale meg om regjeringens forslag for regulering av damp (e-sigaretter som noen foretrekker å si).

Jeg er sterkt uenig i forslagene regjeringen kommer med, og skal her liste opp punktvis hvorfor. 

1. Det foreslås at brukere av damp bare skal kunne få kjøpe flasker med e-juice i en størrelse på 10 ml, og i tillegg foreslås det at tankene til å fylle e- juice i skal ha en størrelsesbegrensning på 2 ml, i tillegg til at det foreslås at tankene skal være 100% lekkasjefrie. 

For det første, kan jeg ikke forstå hensikten med å ikke tillate flasker over 10 ml, da det jo ikke vil føre til at folk damper mindre (hvis det er hensikten?) Hvis vi er miljøbevisste, vil jo dette føre til produksjon av mer emballasje, altså ikke særlig miljøvennlig. 

Når det gjelder størrelse på tanker og ulike typer tanker, er vel dette strengt talt noe regjeringen vet svært lite om. Dette er det vi forbrukere, og forhandlerne som vet. Ingen tanker er lekkasjefrie. Men hittil har vel ingen dødd eller kommet til skade av et par dråper lekkasje heller. Faren for lekkasje og søl vil være høyere jo oftere man må fylle tanken. Altså sikkerhetsmessig, er det bedre med stor tank. Det virker på meg som om enkelte tror at et par dråper lekkasje er livsfarlig. Meg bekjent, har ingen dødd eller kommet til skade av dette. E- juice er selvsagt noe som skal oppbevares utilgjengelig for barn og dyr, det gjelder på lik linje med andre kjemikalier og vaskemidler som er å finne i en normal husholdning. 

2. Restriksjoner på smak og utstyr. 

Vi er nå ganske mange tidligere røykere som har klart å slutte ved hjelp av damp. Selv om den norske regjering nok ikke er enig eller vil tro på det, så ser det ut til at damp gjør det mye enklere å slutte å røyke enn med ordinære røykeslutthjelpemidler som champix, nicotette, nikotinplaster o. l. Dette fordi vi har til nå hatt den unike mulighet det enhver har kunnet velge det utstyret som passer dem, og som holder unna røykesuget, i tillegg til de mange mulighetene som er tilgjengelige innenfor smak. 

Det er en stor skam at regjeringen ønsker å frata meg og alle andre som nyter godt av dampen, denne muligheten. Sannsynligheten for å gi opp og begynne å røyke igjen vil være stor. Dette vil være veldig leit og en stor tragedie for alle de som har klart å bli røykfrie, spesielt helsemessig sett.

3. Avgiftsbelegning. 

At regjeringen i det hele tatt tenker på å avgiftsbelegge dampen slik at det blir like dyrt som å røyke ( muligens enda dyrere), er ikke bare svært beklagelig, men et stort svik mot den norske befolkning. Det må da vel være ønskelig at flertallet av røykere går over på damp? På meg virker det som om dampere som har funnet seg et alternativ som ifølge anerkjente forskere er 95% sunnere enn sigarettrøyk, skal straffes for det. Er det slik at regjeringen heller vil vi skal røyke? Dette er et tankekors.

4. Vanskelig tilgjengelighet og import. 

Pga. tryggheten i at forhandlere som driver med dette, vet hva de selger og kan dette, ønsker vi at de som kan dette faget (altså dampebutikker) skal selge produktene, og ikke kassadamen på Rema 1000 eller en bensinstasjon som ikke kan noe om faget eller produktet de skal selge. For sikkerhet og riktig bruk, må vel også regjeringen være enig i er viktig? Så la de som kan det få drive sitt fag, i stedet for å avgiftsbelegge på den måten at enhver dampebutikk ikke kan opprettholde sin virksomhet, som igjen vil føre til at ukyndige vil selge produkter de ikke kan noe om. Mtp batterisikkerhet og riktig bruk, kan dette potensielt være farlig.

Det er med stor bekymring jeg registrerer at nye regler vil føre til vanskeligere tilgjengelighet til bra damputsryr, noe som igjen vil føre til at nåværende og framtidige røykere som vil slutte, ikke får den muligheten noen av oss til nå har hatt. Dette kan betraktes som et indirekte folkemord å frata disse denne muligheten, når man ser dette i lys av hvor mange mennesket som hvert år dør av røykerelaterte sykdommer.

Jeg for min del har fått mye bedre helse etter at jeg stumpet røyken. Jeg har nå vært en damper i to og et halvt år. 

Oppfordrer regjeringen til å lese godt Norsk dampselskaps høringssvar, i tillegg til alle de anonymiserte fortellingene om helsemessige fordeler etter overgang til damp som er sendt til helseminister Høie. Regjeringen tror vel ikke at så mange av oss lyver?

Jeg ber regjeringen på det instendigste å revurdere sine planer, og la oss dampere få lov til å ha vår damp i fred, i sin nåværende form. Dette kan faktisk redde tusener av liv. 

 

Mvh

Evy-Janne Holtet