Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 303407

Vær så snill

Dato: 18.09.2016

Svartype: Med merknad

Gjør det lovlig med salg og kjøp, både med og uten Nikotin.

E-cigarett/El-røyk har virkelig hjulpet meg og sluttet med både snus og vanlig røyk.

Så si alle mine venner som røyket før, har gått over til EL-Røyk og den har vært gull verd, da vi endelig har funnet noe som ikke er hverken farlig eller skadelig på noen som helst måte.

Har prøvd andre metoder før, noe som ressulterte i at jeg bare begynte på med vanlig røyk igjen.