Høringssvar fra Helge-Kristoffer Wang

For regulering, men reglene må bli mykere.

Dato: 16.09.2016

Svartype: Med merknad

I dag dør ca 8000 mennesker årlig, i Norge, av sigaretter alene. Disse tallene kan reduseres drastisk - med hjelp av e-sigaretter eller dampere som noen kaller det. I Storbritannia har dem utformet en gjennomført forskningsrapport som forklarer helsegevinstene med e-sigaretter, og i denne fremkommer det drastiske tall. I rapporten står det at damping er 95% mindre skadelig enn hva sigaretter er, og de siste 5% er en sikkerhetsmargin for manglende forskning på hva forskjellige aromaer og lignende. Når tallene er såpass høye, bør dette gi en seriøs oppvekker - og et stort håp for alle som vil ha et bedre alternativ enn tobakken. I en sigarett er det over 4000 forskjellige giftstoffer, og nikotin er et type stoff som blir forsterket av tilsatte gifter - alene er det faktisk brukt som medisin, blant annet for krupp for spedbarn, og når det er sagt, så kan man da tenke seg hvor farlig nikotin blir når man har tilsatt såpass mye giftstoffer i tillegg. I en e-sigarett er det fire forskjellige hovedkomponenter; VG, PG, aroma og nikotin, og når man da ser hvor lite komponenter det er i tilegg til nikotinet (og som ikke er giftige) bør man også se at dette er mindre farlig enn tobakk.

- I forhold til det gjeldende forslaget har jeg noen invendinger, og det første jeg vil påpeke er avgiftene. Når avgiftene skal bli såpass høye at en 10ml flaske med e-juice skal koste opp i 250 kr, blir damping mindre attraktivt. Noe som blir å resultere i at flere liv går tapt til tobakken.  Slik prisene er i dag er damping attraktivt og vil få flere til å gå over til dampen. En flaske på 30ml bør maks ligge på 150 til 250 kr, 20ml til 80-180 kr og 10ml til 50-120 kr.  Dette punktet bør være prioritet!

- I forhold til tankstørrelser. Å regulere tankstørrelser er noe som ikke bør ha betydning i det hele og det store, for hva vil forskjellen egentlig være? Jo, at man fyller på e-juice oftere om tanken er liten, og om tanken er stor så vil man kunne ha e-juicen sin på tanken lengre. Det finnes INGEN grunn til at akuratt dette bør tukles med.

- I forhold til nikotinmengde. Noen folk har røyket i over 40 år, og disse er såpass avhengig av nikotin at maksgrensen bør ikke ligge på 20mg/ml men 24mg/30ml. Det er en vesentlig forskjell på nikotininntaket om man ser på hva en sub-ohm-tank er og en ohm-tank. En ohm-tank er en tank som har en om på mer enn 1, og vil gi et mindre inntak av nikotin på 24mg enn hva en sub-ohm-tank som er på mindre enn 1 ohm. Dette er noe folk blir orientert om ganske fort når dem begynner å dampe, for det er et meget stort og ivaretakende miljø rundt dampen. Vi er rett og slett en stor gjeng med glade røykesluttere, for et bedre alternativ!

Håper virkelig dere har den norske folkehelsen i tanken når dere kommer til en avgjørelse, for det virker det som dere ikke har. Folk flest har et inntrykk av lobby-virksomhet, hvor TPD-regulativet blir styrt av Big Tobacco og andre aktører som har vinningsfordeler med at tobakken forblir så kundesterk som den er. Å tro at den Norske befolkningen ikke ser hva dere gjør er å tro at månen er laget av ost. Politikernes jobb er å være et talerør for folket, og dette har vært langt fra tilfelle i storparten av aktivitene som har foregått på stortinget. La oss få bevis for at dere fører folkets sak!