Høringssvar fra Ruth-Elin Sveinall

Ett bedre liv!

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

For 8 år siden byttet jeg ut ut røyken med dampen tvert.
Jeg hadde prøvd alt. Tabletter, plaster, tyggig og munnspray. Ingenting funket før jeg prøvde damp.
I 8 år har jeg altså vært røykfri. Astmamedisinene er for lengst lagt bort og livet mitt samt helsen min har generelt blitt bedre.

Det jeg nå frykter med TPD er avgiftene som vil gjøre dette dyrere for meg som forbruker.
En av de gunstige tingene foruten helsegevinsten er nemlig den økonomiske gevinsten.
Blir dampen sidestilt med røyk i pris er ikke andre land langt borte og handelslekkasjen vil bli stor.

Damp er ett nytelsesprodukt og bør ikke sidestilles med tobakk, da damp ikke er ett tobakksprodukt.

La meg få lov til å holde meg tobakksfri. La meg få velge å leve ett sunnere liv!

Mvh
Ruth Elin Sveinall