Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 188257

Oppretthold mulighetene for innovasjon.

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Min viktigste kommentar er at dette er et ungt produktområde med rask utvikling og innovasjon. Hittil har dette vært et marked styrt av markedskrefter slik fri markeder er ment å fungere. Utviklingen har medført rask utvikling av effektivitet og sikkerhet i alle tekniske og kjemiske deler av fenomenet.

Dersom man legger opp til en avgiftspolitikk der de rikeste kan "kjøpe" markedene vil mesteparten av denne dynamikken forsvinne.

Det vil også favorisere de mektige aktørene som tradisjonelt har forgiftet folkemassene med tobakksprodukter, spesielt sigaretter.
Vi vet at de forbereder produkter som er forferdelige både i forhold til effektivitet og miljø. Tenk over hvor mye farlig søppel engangsbatterier vil medføre, og hvor mange som vil gi opp røykeslutten dersom produktene ikke er effektive nok.

At det ikke skal være plass til nye innovatører på grunn av statens pålagte kostnader er opprørende for en stor menge entusiaster over hele verden som har lagt enormt arbeid i denne sektoren og som bør få igjen for sin innsats i en rettferdig verden. Men det kanskje lobby-virksomhet som teller, og ikke ærlig innsats?

For å si det rett ut. I dag har vi fått produkter med veldig god batteri sikkerhet, på linje med mobiltelefoner. Vi har fått produkter med temperaturkontroll, så man unngår skadelige gasser som kan komme med høy temperatur. Vi har fått væsker som unngår kjemikalier som er kjent for å gi skadevirkninger på lungene.

Alt dette er oppnådd uten regulering fordi det kan produseres små kvanta og produktserier som fornyes flere ganger i året for å skape mer og mer perfekte produkter som gjør den jobben de er ment å gjøre med minst mulig skadevirkninger.

Vi er derfor glade for at reguleringen ikke er kommet tidligere fordi teknologien da mest sannsynlig hadde stoppet opp i et kommunist lignende marked hvor du bare må ta det du får fordi ingen små aktører slipper inn på markedet.