Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 617408

Vedr E-sigaretter

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg har flere ganger forsøkt å slutte å røyke. Har forsøkt nikotintyggis og plaster, uten at dette var i nærheten til å hjelpe meg. For over 3 år siden forsøkte jeg damp, og la sigarettene på hyllen samme dag. Det er lett å slutte med tobakk når hjelpemiddelet faktisk fungerer. Damp fungerer. 

Min samboer røkte seg igjennom 2 svangerskap fordi hun ikke klarte å slutte med sigarettene. Hun la også vekk sigarettene etter å ha forsøkt mitt dampeutstyr. 

Flere forskningsrapporter har konkludert med at damp er mye mindre skadelig enn det som for mange er alternativet - tobakk. Dette produkter bør IKKE pålegges så mye skatter og avgifter. Mange av damperne, inkludert meg og min samboer, byttet til damp av økonomiske årsaker. 

 

mvh

Lars