Høringssvar fra Privatperson

Ikke ta fra oss et meget godt alternativ til tobakk

Dato: 15.09.2016

Svartype: Med merknad

Hei jeg er 62 år og har vært storrøyker i 40 år. For ett år siden begynte jeg å dampe nikotinholdig juice. Etter 2 uker var min røkhoste borte, og etter en måned hadde jeg trappet ned fra 21mg nikotin til 6mg. Er nå nede på 4 mg og skal ned på 0 i neste uke. Kondisjon og allmenhelse er bedre enn på 20 år i følge min fastlege.

Ikke ødelegg dette ved å innføre forbud og restriksjoner,  😃