Høringssvar fra Gro

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg har familiemedlemmer  som har gått over til E sig  Dette med godt resultat  ,etter flere år med iritasjonshoste  og tetthet i bryst  så er disse plagene nå borte , og hun orker mye mere ,Når det gjeller påvirkning og fare for små barn  er vel min genrasjon oppvokst med sigarettrøkende  foreldre der røkepakken lå åpent hele tiden  og  var vel så farlig moteverende og  inntagende som en e sig  nå sies å være .har  sett hvor vanskeelig det er for  mennesker rundt meg   å slutte å røke  og ofte ender opp med kols og astma  ,så jeg har gledet meg over å se  fremgangen   hos mine .