Høringssvar fra Else Jorunn Brunvær

Teller ikke folks liv og helse??

Dato: 13.09.2016

Svartype: Med merknad

Er det bare kroner og øre som gjelder?

Dampen redder liv! Sigaretter inneholder over 4000 skadelige stoffer, damp er 95% sikrere.

Det er skremmende hvordan myndigheter rundt om i verden hører mer på de store tobakkselskapene enn de gjør på forskningsrapporter og dampernes egne erfaringer. Det samme skjer her hjemme. Norge er ikke medlem i EU og kan velge bort vedtak som gjøres der. Hvorfor ikke benytte denne retten og redde liv? Hvorfor regulere folks liv i hjel? Hvorfor ta fra oss retten til å velge selv?

Damp er ikke tobakk, og hører ikke hjemme under tobakksdirektivet!

Jeg mener det skal være 18 års aldersgrense.

Reklame mener jeg skal være lovlig på lik linje med legemiddelindustriens nikotinprodukter det reklameres for.

Selv har jeg etter 35 år som røyker klart å slutte ved hjelp av dampen, og jeg har nå vært helt røykfri i 9 mnd.

Jeg har mange, mange ganger forsøkt å slutte å røyke ved hjelp av nikotinpreparater som tyggegummi og sugetabletter uten at det lyktes meg. Jeg var etter kort tid tilbake på sigarettene.

Cigalikes var heller ikke effektive nok til å få meg av røyken, jeg reduserte sigarettbruken noen uker, men var snart tilbake til fulltids sigarettbruk.

Det første damputstyret jeg kjøpte for ett år siden, et enkelt startsett og e-juice med tobakkssmak, var det første jeg prøvde i min kamp mot sigarettene som fikk meg til å innse at også jeg kunne klare å slutte å røyke. Jeg reduserte sigarettbruken betraktelig, men det ga meg ikke nok til at jeg klarte å slutte helt.

For 9 mnd. siden gikk jeg til innkjøp av kraftigere «dampmaskin» og større tanker, og oppdaget også variasjonen i smaker på e-juice. Dette gjorde at jeg klarte å legge vekk sigarettene for godt - jeg har ikke tatt en eneste sigarett på 9 mnd.! Oppgradering av utstyr førte til at jeg reduserte nikotininnholdet fra 12 mg til 5-6 mg i løpet av 5 mnd.

Helsen har blitt betraktelig bedre, kondisjonen er bedre, huden penere, humøret er bedre, og jeg har ikke hatt en eneste luftveisinfeksjon etter at jeg gikk over til damp. Da jeg røykte fikk jeg luftveisinfeksjoner to-tre ganger i året. I tillegg til en forbedret helse har jeg også spart penger.

Hvis dampen blir regulert i hjel, tar dere fra oss dampere helsen vår, og frarøver de som ennå røyker muligheten til å bli røykfri ved hjelp av dette effektive utstyret.

Hvis dampen skal reguleres med alle disse fordyrende kontrollene og kravene dere vil innføre, blir det fort dyrere å dampe enn å røyke.

Hvis variasjon i smaker forsvinner, blir det vanskeligere å finne smak som passer hver enkelt damper. Hvis valgmuligheter på utstyr forsvinner, reduseres sjansen for å lykkes med røykeslutt.

Alle disse reguleringene fører folk tilbake til de livsfarlige sigarettene og dere bidrar til dårlig helse, livsfarlige sykdommer og for tidlig død.

Vær så snill! La oss beholde helsa! Ikke reguler dampen i hjel, la oss beholde dampen med alle dens variasjonsmuligheter i utstyr og smaker!