Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 490306

La dampen leve

Dato: 22.09.2016

Svartype: Med merknad

Har endelig sluttet med snus/sigaretter etter å ha vært avhengig i 25 år, og det er takket være dampen. Har nå vært snus/røykfri i 3,5 mnd. Har vært en helsegevinst for meg. Har prøvd nicorett produkter uten hell tidligere.Ønsker det skal være like greit å få tak i dampe relaterte produkter i fremtiden slik vi har det i dag . La det bli tilgjenglig for alle i fremtiden også uten at man blir ruinert. Dette vil gjøre at flere vil slutte med tobakk og snus. Britiske helsemyndigheter konstaterer at damp er 95 % MINDRE farlig enn tobakk.