Høringssvar fra Cecilie Walther Holten

Støtter høringssvaret til NDS

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Dette er mitt personlige høringssvar.

Jeg er personlig opptatt av kampen om et tobakksfritt samfunn. Jeg er også opptatt av å fremme elektroniske sigaretter, bedre omtalt som damputstyr, som en helserevolusjonerende moderne oppfinnelse som har hjulpet mange ut av en tobakksavhengighet de lenge har kjempet mot. Men damputstyr, med eller uten nikotin, er verken et legemiddel eller et tobakksprodukt, det er et nytelsesprodukt. Forskning viser til et betydelig mindre skadeomfang enn tobakk, og jeg mener det er viktig at damputstyr blir regulert og fremmet som et bedre alternativ.

 

Jeg er bekymret for at reguleringsforslagene i høringsnotatet er for strenge, og summene for registrering for høye. Jeg mener det er svært viktig at damputstyr ikke blir så høyt avgiftsbelagt at produktene blir så dyre at de ikke lenger vil fremstå som et alternativ verdt å prøve. Eller så høyt avgiftsbelagt at det sinker utviklingen, eller hindrer et variert utvalg, av trygge og sikre produkter, eller at det i verste fall tvinger forhandlerne og produsentene ut av markedet, eventuelt inn på det svarte markedet.

 

Jeg ønsker med dette å fortelle hvor viktig jeg mener det er at både næværende og fremtidige dampere blir hørt, og jeg stiller meg fullt og helt bak høringssvaret til NDS, Norsk Dampselskap.