Høringssvar fra Steinar Willassen

En unik mulighet man ikke må gå glipp av

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Med introduskjon og utviklingen av elektronsike sigaretter har man nå funnet et middel som mange røykere svært gjerne vil ha, som mange har benyttet seg av for å slutte å røyke, og som medfører langt mindre risiko enn fortsatt røyking. 

Hvis det er slik at 6000 mennnesker hvert år dør i Norge som følge av røykerelaterte sykdommer burde etthvert middel som kan redusere dette tallet bli POSITIVT vurdert.  Nå er det dessverre slik at man har utformet et direktiv som i til de grader stiller seg negativt til å få røykere til å kutte tobakk, sog om er et reelt alternativ som røykere ønsker. 

For min egen del gikk jeg over fra damp til røyking for snart 3 år siden.  ila de 3 årene har jeg SMAKT 3 sigaretter (2 - 3 trekk fra hver).  Røyk i form av sigaretter er IKKE et alternativ for meg.  Men jeg ØNSKER nikotin, og jeg har enda ikke sett forskning som BEVISER at nikotin medfører ALVORLIGE skader ved inntak i form av damp.  Dessverre er det slik at jeg fortsatt ofte møter røykere som har blitt så skremt av propaganda fra mange hold om at damp / e-sigaretter er SÅ skadelig at de ikke våger å slutte med tobakk / sigaretter.  Denne propagandaen hindrer altså folk som er motivert il å slutte å røyke i å gå over til et mindre skadelig alternativ. 

HVIS det er slik at man virkelig ønsker å få folk til å slutte å røyke, og å finne et alternativ som reduserer antall dødsfall relatert til røykerelaterte sykdommer så må man IKKE legge forholdene til hinder for dette !  Da må man samtidig påta seg det personlige ansvaret for at noen vil dø på grunn av at det blir så vanskelig å finne et alternativ til røyking. 

Kostnadene for å få registrert produkter i Norge må ned.  Det må være slik at hvis et produkt er godkjent i et annet EU land, så må det også være godkjent i Norge.

E-sigaretter og juice / dampevæske må ikke regulereres som tobakk men på linje med nytelsesmiddel.  Det må være tilgjengelig  og ikke skjules.  Det må være mulig å informere saklig om det, om ikke i form av reklame.

For min egen del anser jeg det som meget sannsynlig at alternativet vil være smugling og et "gråmarked" i fremtiden hvis restriksjonene med handel og omsetting av e-sigaretter blir for restrektive i fremtiden.  Da vil man dessverre oppnå det motsatte som man nå ønsker å oppnå.  Alle er enige om at en viss form for regulering, kontroll / godkjennelse av utstyr og innhold er på sin plass.  Men det må være utformet slik at man ikke ødelegger muligheten for at folk kutter tobakk og velger damping som alternativ.  Det er man nå i fare for å gjøre, dessverre.