Høringssvar fra Henrik Grønneberg Andresen

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er en 50 år gammel mann, som var storrøyker i over 30 år.

I desember 2013 bestemte jeg meg for å prøve damp (e-sigaretter) for å redusere på tobakksbruken.  Jeg gikk til innkjøp av 1. generasjons dampeutstyr, med 18 mg/ml nikotinholdig e-juice. Damper i dag på 3. generasjonsutstyr, med 3-6 mg/ml nikotin. Dette mye takket være NDS (Norsk-dampselskap) sin kompetanse og innsikt, og alle deres 12.000 medlemmer.

Siden den dagen jeg mottok utstyret (18.12.2013) har jeg ikke tatt så mye som en eneste sigarett, noe min sønn og øvrige familie er utrolig glade og stolte over. Mine to barnebarn kan også regne med å ha en farfar i livet i mange år til takket være dampen. I tillegg er jeg en inspirasjon for mine røykende venner og familie, som flere har tatt etter meg og gått over til damp.

Det første jeg merket etter overgangen til damp, var at pipingen i brystet ga seg etter få dager. I tillegg merket jeg stor bedring i lungekapasiteten min, som i sin tur førte til økt utholdenhet i motbakker på mine daglige sykkel/spaserturer.  Videre har jeg merket stor bedring av både luktesans og smakssans. Tannlegen min forteller at tannhelsen min har blitt bedre, med bl.a. mye mindre tannstein og friskere tannkjøtt. Legen min er også storfornøyd at jeg har sluttet med tobakken. Forkjølet har jeg heller nesten ikke vært de siste 2-3 årene, noe jeg var 1-2 ganger i året mens jeg røykte.

Å sidestille damp med tobakk er like dumt som det er urimelig, fordi det finnes ingen tobakk i damp. Det eneste som er likt er at det kan finnes nikotin i e-juice (mange damper uten nikotin), og at dampen som blåses ut kan se ut som røyk. Flere produkter i grønnsaksdisken i dagligvarehandelen inneholder også nikotin uten at det av den grunn selges som tobakksprodukter. Nikotinplaster, nokotintyggegummi og nikotinspray er andre produkter som ikke klassifiseres som tobakksprodukter.

Myndighetene i Norge må jo se at dette blir helt feil. Damping er ikke et tobakksprodukt, og bør derfor selges fritt som et nytelsesprodukt. Nikotin i seg selv er ikke kreftfremkallende, men derimot visse helsemessige fordeler har forskning kommet fram til. Nikotin sammenliknes av forskere med koffein, som jo selges som et nytelsesprodukt.

Jeg er redd for at om regjeringen innfører TPD vil det bety døden for dampingen som vi kjenner den i dag, og videre døden for mange røykere som ikke får den unike muligheten til å legge bort røyken grunnet dyrere og dårligere produkter.

Damp, som i følge forskning er minst 95 % mindre helseskadelig enn røyk, får en kostbar og byråkratisk registreringsordning, krav til maksimumsstørrelse på dampevæske, krav til helseadvarsler som egentlig hører hjemme på røykpakkene og en pris som sannsynligvis vil tilsvare tobakkspriser. Dersom det ikke gjøres unntak fra oppstillingsforbudet vil ikke de som røyker heller få vite at det finnes et langt sunnere alternativ. Dersom netthandel begrenses vil muligheten til å bytte ut røyken forbeholdes de som er så heldige å bo i en større by, der det kanskje kan være lønnsomt å åpne en spesialbutikk.

Om norske myndigheter ønsker å få bukt med røyking, og de 6-8000 dødsfall årlig dette medfører, må dampeutstyr bli lett tilgjengelig for allmennheten, til en fornuftig pris, eller i det minste forbli som det er i dag.

Mvh. En bekymret frisk ikke-røyker.