Høringssvar fra Frank Tinmannsvik

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg begynte å røyke sigaretter i en alder av 13 år. I dag er jeg 58. For to år siden kom jeg over damp/ e-sigaretter ved en tilfeldighet og har ikke sett meg tilbake en eneste gang. Jeg har flere forsøk på å slutte bak meg ved blant annet hjelp av hypnose, piller og NRT. Ingenting hjalp meg. Damp ble min redning bort fra de livsfarlige sigarettene som årlig tar over 6000 liv. Dersom den foreslåtte reguleringen går igjennom så er veien kort tilbake til sigarettene for mitt vedkommende. Jeg tenker også på de som røyker i dag og hva morgendagen vil bety for dem. De vil miste en fantastisk mulighet til å bli røykfrie ved hjelp av damp/ e-sigaretter slik jeg gjorde. Jeg unner alle den muligheten for vi har aldri før sett maken til slik suksess når det gjelder røykeslutt.   Frank .