Høringssvar fra Torkjell Enge

Effektiv som røykeslutt, fint som nytelsesmiddel

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg sluttet å røyke våren 2014. Det var ikke en gang planlagt, men en venn av meg hadde kjøpt en e-sigarett, og ville jeg skulle prøve. Etter det sluttet jeg med røyking, og har ikke røkt siden. De reguleringene jeg ser foreslått er etter mitt syn alt for strenge. De damperedskapene som blir lovlige i tillegg til pris på evæske og andre forhold rundt dette ser ut til å være for dårlige. Dette er veldig trist for meg og andre som har hatt god nytte av damping. Å skyve barna foran seg, og overdrive skadeeffekten av nikotin i forbindelse med det som slipper ut i luften blir for tynt når man i forrige behandling av røykeloven anså mengdene av nikotin tatt opp fra fra passiv røyking ikke var store nok til at det kunne brukes som rasjonale for restriksjoner på røyking. Det er synd å se at nikotin på de årene som har gått, har blitt så mye farligere. Eller er det kanskje vanskelig å slå politisk mynt på skadevirkninger som ikke er der, og de må konstrueres opp? Forskningsrapporten til FHI sier at passiv damping gir samme inntak og skadevirkninger som passiv røyking. Disse skadevirkningene er aldri påvist, og det er da rimelig belilig at man skriver på denne måten uten å kvantifisere hverken inntak av nikotin, eller spesifisert hvilke skadevirkninger man faktisk peker på og vist til undersøkelser som beviser at nikotin i de doseringene det snakkes om er skadelig eller vanedannende. Jeg synes det er merkelig at man ønsker på det nåværende tidspunkt skal regulere damping så strengt, da budskapet hittil har vært mangel på kunnskap om virkninger. Dette har ikke endret seg, så nå lovgir man uten kunnskap. Jeg ber på det sterkest om at man kommer til fornuften og lovregulerer produktene på mildeste mulige måte, tatt i betraktning at de redder liv.

Mvh

Torkjell Enge