Høringssvar fra Yngve Vikanes

Det virker!

Dato: 13.09.2016

Svartype: Med merknad

Røykte i mange år, og prøvde med forskjellige preparater og teknikker å slutte uten hell. Fikk tips om å prøve esigaretter og tenkte at jeg kunne jo teste det ved siden av røyken, men det hele endte med at pakken med tobakk ble liggende og tørke ut skamfullt i hyllen i stuen og esigaretten var verktøyet som måtte til for at røyken skulle legges bort for godt. 

Etter hvert som dagene og ukene gikk så ble alle sanser forsterket og formen gradvis bedre,og det store suget etter sigaretter uteble fra dag 1.