Høringssvar fra Ståhl Konsult

Damping

Dato: 13.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg har vært røykere av tobakk i over 50 år og prøvd å slutte med hjelp av nikotintyggis, nikotinplaster, tabletter, akupunktur osv. Fungerer ikke. For 4 år siden kom jeg i kontakt med e-sigaretter. Klarte å slutte på dagen. Helsegevinstene trenger jeg ikke noen forskning for å oppleve. Føler det på min egen kropp. Ønsker dog ikke slutte med nikotin og har ikke skjønt det nye fokuset på nikotinets skadelige effekter, da man ikke fokuserer på koffeinets skadelige effekter. Det var ju tobakken som var skadelig. At nikotin likevel som koffein er et gift er jeg bevisst om, men også bevisst om de positive effektene av det. De fleste legemiddel er det et gift i vars positive effekter man bruker seg av  

Antar at man prøver å få inn damping under tobakksskadeloven grunnet innflytelse og påvirkan fra legemiddels og tobakksbedrifters innflytelse  damping har ikke med tobakk å gjøre  det er tobakk som er helseskadelig  ikke nikotin, som også finnes i naturen, t eks i poteter. 

Hvorfor regering bruker tid på å få inn damp under tobakksloven har jeg vansker med å forstå, då det ikke finnes noen sammenligning forutom at det fungerer å slutte med tobakk gjennom at bytte ut det mot damp. Det finnes dog også forskning som viser på helsegevinstene og også på at omgivelsene ikke får i seg skadelig stoff fra dampere, ikke heller nikotin.