Høringssvar fra Yngve

Tidenes mest effektive tobakksslutteprodukt

Dato: 05.09.2016

Svartype: Med merknad

Langt færre røyker i dag enn tidligere, men tobakk er fortsatt den viktigste enkeltårsaken til dårlig helse og for tidlig død hos nordmenn.

- Ingenting har sterkere innvirkning på leveutsiktene og helsen enn å slutte å røyke. Vi arbeider for at salget av tobakk utfases innen 2035. Tobakksforebygging er avgjørende for å bedre folkehelsen og utjevne sosiale helseforskjeller, sier Hege Gjessing, president i Legeforeningen.

Helsedirektoratet, LHL, WHO Og flere snakker om å få et røykfritt sammfun og setter en tidsramme på dette.
Opp mot 100.000 Nordmenn har faktisk sluttet i løpet av de siste årene, Og det er kun de som har sluttet ved hjelp av e-sigaretten ( Damping )
Det er muligens 20.000 til som har sluttet ved full stopp og eller ved hjelp av andre middler.
Det er jo fantastisk at vi faktisk kan nå dette målet med å få folk bort fra den dødlige tobakken.
Og her står vi nå, Med høring på reguleringer av det aller beste produktet hittil , ved tanke på en lett og grei måte å kunne komme bort fra tobakken med tjære ,arsenikk , blåsyre og mange kjente farlige stoffer som er kreftfremkallende og da over til e-sigaretten som ikke har noen av disse stoffene i seg, der det kun er nikotin som er det eneste stoffet som også finnes i tobakken og faktisk i poteter,auberginer,tomater og chilli .
Denne høringen går jo ut på å regulere Damping som om det skulle være et tobakksprodukt og dermed kunne skatte dette middlet .
Det som da skjer er at dette produktet som er bevist minst 95% mindre skadelig en tobakken, ser ut til å bli dyrere en tobakksprodukter. og dermed får vi en bråbrems på røykesutt og folk vil ikke lenger gå over til Damping. Om man hadde samme tankesett på at " De inneholder nikotin , dermed er det tobakksprodukt " så kunne man faktisk skattet poteter, tomater ,Auberginer og chilli på samme måten og da de er " Tobakksprodukter" måtte gjøre disse ulovlig å dyrke for privatpersoner.
Myndighetene i Norge må se at dette blir helt feil, Damping har blitt sett på fra helt feil vinkel, Damping er IKKE tobakksprodukt, Og bør selges fritt som et nytelsesprodukt, Nikotin i seg selv er ikke kreftfremkallende , Og har tilogmed helsemessige fordeler har det nå blitt forsket frem.
Jeg har selv klart å slutte med tobakk, via damping, og jeg har ikke rørt en sigarett på over 3 år nå, jeg har blitt så mye friskere og opplagt, Om dette nytelselsmiddelet blir regulert på den måten som det foreslåes, Da setter derre spikkeren i kista på røykeslutt muligheten for minst 80% av befolkningen som ønsker å slutte. Den reguleringen som foreslåes, kan sammenlignes med at kaffe kun kan selges i små kopper med maks 5cl og at kaffen ikke skal være sterk , men utvannet, det skal ikke kunne tilsettes smaksstoffer ( Sukker, Melk, osv ) det skal barnesikkres, det må ikke reklameres for, osv.  Kaffe er faktisk en ikke tilfeldig sammenligning, Da de ledende forskere på e-juice og hvor " Farlig " den er, sammenligner den med nettopp kaffe. Jeg håper og ber om at dere ikke ødelegger denne muligheten vi nå har til å oppnå et tobakksfritt sammfun, Og muligheten til å få dette gjort så raskt som flere av Norges helsleinnstanser ønsker. Damping er en revolusjon innen denne muligheten, Damping er ikke et tobakksprodukt, Om damping blir regulert på foreslått måte, er det et svik mot Norsk helse, og dette vil da virke mere som om myndighetene ser på inntjening av skatter via dette er viktigere en at folk for bedre helse, Og folk vil da heller fortsette å bruke tobakksprodukter og fortsette å dø av disse, Ikke ødelegg denne fantastiske muligheten vi nå har. La Norge bli et foregangsland for bedre helse. La Damping være et nytelsesmiddel og hjelp folket til en bedre sunnere hverdag, Ikke reguler dette bort. da vil over 6000 Nordmenn fremdeles dø av tobakksprodukter.