Høringssvar fra Lars Myklemyr

Forskrift til bekymringer

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Hei!

Som så mange andre har jeg avsluttet min karriere som tobbaksrøyker og gått over til det mye bedre livet som damper. Velger å ikke kalle det e-sigarett da ingenting av det jeg damper på er i nærheten av å ligne på en sigarett! 

Her ligger også mine største bekymringer, at utstyr og størrelser på beholdere skal reguleres på en måte som er helt meningsløst. I en tid da verden går fremover vil det være trist å forby utvikling og kvalitetsutstyr som definitivt har gjort at jeg fortsatt er ikkerøyker.

Hvordan kan for eksempel all dokumentasjon som denne forskriften inneholder få plass på en 10 ml flaske? (må nok kjøpe me lupe!)

Håper virkelig denne forskriften ikke blir vedtatt da den etter min mening en byråkratiserende og fordyrende forskrift som til syvende og sist kun fører til at flere vil fortsette sin karriere som røyker -  i stedet for å på alle mulige måter få et bedre liv som damper.

Kunne skrevet så mye mere men det er bare trist og atter trist