Høringssvar fra Roy Tommy Tollefsen

Hva er best?

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Det skremmer meg, at man etter år med antirøykekampanjer mot røyking og røykingens skadevirkninger nå vurderer å ta fra oss et virkemiddel som er mindre skadelig enn tobakk. Et virkemiddel som er mer effektivt enn  plaster, tyggegummi osv. Uten dampen hadde jeg bare fortsatt med røyken og må si at min form har forbedret seg drastisk etter at jeg sluttet med røyk og gikk over på damp. Tenk dere nøye om før dere tar denne helsegevinsten fra meg og mange med meg.

Ha en god dag og god samvittighet.