Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 108198

Holder ikke mål

Dato: 10.09.2016

Svartype: Med merknad

Den nye forskriften holder ikke mål, og bærer preg over dårlig forståelse av temaet e-sigaretter.

E-sigaretter framstilles i hele forskriften som én enkel enhet, dette stemmer delvis i de gamle og enkle sortene av e-sigaretter, men dagens effektive og moderne e-sigaretter består gjerne av to separate enheter, gjerne fra to helt forskjellige produsenter. Mens en produsent har spisskompetanse på tanker og fordamperhoder, har andre mer greie på batteri og kretskort. Det selges riktignok komplette sett der en får både tank og batteri i samme design, men dette er fremdeles to separate deler. Det at utkastet til ny forskrift antyder en maksgrense på 2ml tankkapasitet er bak mål og mot sin hensikt (hva enn den hensikten er), det gjør at brukeren må etterfylle e-væske mye hyopigere og tilfører intet annet enn et irritasjonsmoment, et unødvendig sådan. Ser at dete muligens kun gjelder engangspatroner, om dette ikke gjelder "vanlige" tanker er jeg mindre skeptisk.

 

Det andre absurde i forskriften er gebyrene som søknadspliktig ansvarlig må betale. Disse serdeles høye gebyrene vil bety kroken på døra for alle produsenter og importører som ikke har millioner i kapital og de er virkelig i flertall. Jeg er positiv til et register og vil absolutt at væsken vi fordamper skal være fri for farlige og unødvendige stoffer og metaller, men å betale hele 47.600 for én enkelt søknad kan jeg ikke se for meg at norske og mange utenlandske produsenter klarer å hoste opp, spesielt når de kanskje har 10-100 forskjellige smaker som alle krever hver sin individuelle søknad.

 

Gjenoppfyllingsbeholdere foreslås et maksvolum på 10ml, nok en gang stiller jeg spørsmål til hvorfor? Dette er dårlig for miljøet (mer avfall) og for forbrukerne. 10 ml kan av de med moderne e-sigaretter dampes på en dag, og dermed må man bestille mange små flasker fremfor én stor. Meningsløst forslag.

 

Jeg synes det er urovekkende at norges største forbrukerorganisadjon, Norsk Dampselskap, ikke har fått mer makt i utformingen av den nye forskriften. Det er tross alt NDS som besitter på kompetansen og kunnskapet på utstyret dere skal regulere.

Kan ikke finne noe om hvilke avgiftsklasse e-sigaretter og e-væske skal være i, men hvis det blir like dyrt som tobakk er det å skyte seg selv i foten.

 

Sammendrag:

Regulering er bra, men forskriften virker mot sin hensikt å risikerer å gjøre damping mindre attraktivt som røyesluttmiddel enn det er idag. En ordning hvor mindre produsenter kan overleve er avgjørende og viktig for at folk skal finne et produkt og væske som passer dem, og får dem bort fra tobakken. Burde vært regulert som nytelsesmiddel. 

 

Ellers kan jeg nevne at de som betviler e-sigarettenes virkning for å få brukere bort fra tobakk, tar grundig feil. Jeg kjenner så mange som har kastet sigarettene etter de prøvde e-sigaretter, at det ikke er tvil i mitt hode om virkningen. Nicorette har ikke i nærheten samme effekt.