Høringssvar fra Line

Røykefrigjøring

Dato: 06.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg tillater meg å sende inn høringsuttalelse angående E-sigaretter. 

Kort om meg selv. Jeg er 39 år. Jeg har vært røyker i over 24 år, og har gjentatte ganger prøvd å slutte, uten hell. Nikotintyggis, sugetabletter og plaster ga meg null effekt.  3 ganger har jeg tatt hypnose da det fungerer for 9 av 10. Flere tusen kroner fattigere kan jeg bekrefte at hypnose ikke virker på meg. Enda viljen til å slutte å røyke har vært enormt stor. Og fortvilelsen enda større da det ikke gikk.

Resultat av tidligere forsøk på røykeslutt: Jeg ble så deprimert at jeg mistet viljen til å leve. Ingenting spillte noen rolle, jeg kunne likegjerne vært død. Da var det bedre å røyke, jeg fikk livsvilje og livsglede igjen. Men jeg har alikevell i 20 år ønsket å være røykfri. 

Så heldige meg, jeg ble intodusert for dampen! Etter noen dager med dampen (0.6mg nikotin) klarte jeg ikke lenger sigaretter. Sigarettene bød meg så imot at jeg husker enda godt siste trekken jeg tok *Grøss* !

Det er nå 3 mnd siden jeg tok min siste røyk og gleden er stor! Jeg har bedre pust, jeg er mindre stresset og sover bedre. Jeg har livsvilje å gleden i meg. Jeg er Fri! Ja fri! Skal dere få ødelegge det? Nei takk! 

Dere må se på va faktisk e-sigaretten gjør for folk. Enten folk bruker med eller uten nikotin, så er den MYE sunnere en sigaretter og snus! 

Engelske myndigheter sier at e-sigaretter er 95 % mindre skadelig enn tobakk. Så hvorfor skal Norge være så vanskelig? Skal e-juicen avgifts pålegges for at staten skal ha mer inntekt?  Jeg bare spør! 

Jeg tror ikke at lovlig-gjøring av E-sigaretter fører til at flere begynner å røyke. Jeg tror det er motsatt, at flere, ettervært alle blir røykfrie, Og at ungdommer holder seg mer unna røyk, snus og andre stoffer.

E-sigaretter skal ikke likestilles med tobakk, for det inneholder ikke tobakk. Ikke inneholder det Arsenikk, Amonjakk, Tjære, Cyanid, Karbonmonoksid, Nikkel, Bly og Trepentin heller. Dette er jo bare noen av stoffene som er i tobakk. (En sigarett inneholder 4000 forskjellige stoffer.)

Jeg mener det er åpenbart at E-sigaretter er så utrolig mye sunnere at det bør bli Lovlig iNorge. Og ikke sidestilles med tobakk.  18 års aldersgrense er en selvfølge. Salg fra dageligvare butikker og ingen restreksjoner på antall ml man får kjøpe i gangen. Med og uten Nikotin. Det skulle bare mangle! Vi er da frie mennesker i et fritt land!? Er vi ikke?? 

Så kjære regjering! La oss få ta helsa vår tilbake. La oss få leve fritt. La oss slippe å bli satt i "skamme seg båsen"  som vi røykerne har stått på, i åresvis! Og ikke minst, la oss få slippe å betale i dyredommer for vår "last" i livet. La oss være FRI! 

 

Mvh Røykfri og spent 

Line C Myrvik