Høringssvar fra Lisbet Fjølstad

Ja til effektiv og billig damp-hjelp

Dato: 05.09.2016

Svartype: Med merknad

Regjeringen kan ikke forsvare å overregulere, overbeskatte og legge skyhøye avgifter på dampen.

Da regulerer dere bort den største Folkehelserevolusjonen noensinne.

Folkemord kalles det. Intet mindre. Dessuten (som dere allerede er meget klar over) gir dere tilbake markedet til Tobakksindustrien hvis dere innfører EU's TPD/2014/40/EF

På verdensbasis kan vi faktisk spare over en milliard liv dette århundrede alene.

I Norge: Nesten åtte tusen hvert eneste år - og dette tallet øker.. og øker.. på et sekel blir det fort en million mennesker det.

Forøvrig viser jeg til mitt utfyllende høringssvar av 19.11.2015  som ligger her:
Høringssvar Lisbet Fjølstad 19.11.2015

Vedlegg