Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 226659

Dato: 15.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter 25 år som storrøyker, har jeg ved hjelp av damp klart å slutte med sigaretter. Jeg har nå holdt opp i 6 mnd. Ja jeg har erstattet dem med damp, men den enorme befrielsen det er å ha fått tilbake pust, lukt og smak kan ikke beskrives. Jeg tør påstå at alle i dag er godt informert om at nikotin ikke er bra, men å skulle regulere damp og el-sigaretter så strengt at det eneste alternativet til sigaretter med tjære blir uaktuelt å bruke er å regne som galskap. 

Advarsler mot tiltalende smaker mener jeg er helt grunnløse. Det faktum at man kan dampe med f.eks vanilje og cola er nettopp noe av grunnen til at det er enkelt å legge fra seg sigarettene. 

Flere av mine ikke-røykende venner og bekjente har uttalt at det ikke er plagsomt å omgås en damper kontra en røyker. Dette er også noe å ta med i betraktning. Damp er betraktelig mye mindre sjenerende for omgivelsene enn sigaretter. 

Når vi nå endelig har fått et alternativ til sigaretter, som er mindre helseskadelig og mindre sjenerende for omgivelsene syns jeg det er rimelig dobbeltmoralsk å skulle regulere dette så strengt. Hva med sigarettene? Det er ikke ulovlig å inhalere nikotin blandet med tjære?! 

Jeg kjenner ingen røykere som er glad for at de begynte å røyke. Men det er en engang gjort, la oss håndtere nikotinavhengigheten med hjelp av damp! 

Tilslutt vil jeg gjerne nevne om at nikotinavhengighet kan sammenliknes med alkoholisme. Dette har legen min forklart samt flere andre leger. Noen blir aldri avhengige, mens andre trenger hjelp for å kunne slutte. Jeg har vært medisinert i forbindelse med røykeslutt. Bivirkningene var så store at jeg måtte avslutte medisineringen pga meget kraftig hjertebank og høy puls. Det samme gjaldt nikotintyggegummi. 

Hvis regjeringen virkelig vil hjelpe den røykende delen av befolkningen kan dere ikke innføre de reguleringene dere ønsker. Gjør damp tilgjengelig til en overkommelig pris, slik at det i tillegg til helsegevinstene også vil gi hver enkelt en økonomisk gevinst å slutte med sigaretter. Dette vil igjen, på sikt, gi positive ringvirkninger i helsevesenet!