Høringssvar fra Sessa Sparre

Uforståelig

Dato: 27.07.2016

Svartype: Med merknad

Med tanke på hvordan Big Pharma og Big Tobacco har bestukket politikere for å få damping gjort så utilgjengelig som mulig, er jeg rimelig fortvilet over at dere - våre politikere som skal ville vårt beste - ser ut til å følge bjellesauen blindt utfor avgrunnen og drar oss med.

 

Nå har både jeg og mine barn og svigerdatter blitt tobakksfrie takket være dampen og skikkelig utstyr. 3 av 4 av oss er ihuga nikotinister og storrøykere, og uten dampen vil vi med all sannsynlighet gå tilbake til sigarettene. Dette ønsker vi IKKE! Vi ønsker å få fortsette å dampe, og slippe å måtte innta både tjære, cumarin, arsenikk og andre farlige stoffer. Vi vil ikke ha plastikkpinnene, vi vil ikke ha smakløs damp. Vi vet at for å holde oss tobakksfrie må vi ha den smaken hver av oss liker, og ingen av oss liker det samme. Noen må ha tank med trangt trekk, jeg må ha med åpent trekk og store skyer. Det går ikke an å snevre dette inn til et minimum av typer og tro at det vil være godt nok.

 

Jeg trodde vi bodde i et demokrati, der forbrukerne har frihet til å ta valg. Jeg trodde vi bodde i en fri del av verden. Men dere regulerer oss på alle bauger og kanter og presser oss til å måtte innta gift. Dette er skremmende. 

 

Det minste vi må kunne forvente er at dere faktisk setter dere inn i saken på en seriøs måte og lytter til NSD - det er tross alt VÅRE LIV dere skal forvalte. Jeg forventer at dere setter dere ned og ser A Billion Lives - You are being lied to når den slippes løs fra høsten av. Og jeg forventer faktisk at dere er rakryggede nok til å ta gode valg selv om de evt. måtte gå mot både bjellesau og draugen. Det GÅR faktisk an å si til de korrupte at "vi velger å gjøre dette annerledes, da våre overbevisninger ikke samsvarer helt med deres påbud, og hensynet til våre borgeres helse går foran". 

 

Ikke avgiftsbelegg og snerp inn tilgjengeligheten sånn at ingen finner dette attraktivt verken å bruke eller selge. Og for all del - ikke gjør det fristende for svartebørsen å blomstre. Husk hvordan det gikk under forbudstiden - det ble vel aldri produsert mer sprit ulovlig og svart enn da! Det er faktisk slik at forbud og restriksjoner gir et økt marked for ulovlig produksjon og omsetning. Og der har dere null kontroll.