Høringssvar fra Anders

Regulering av e-sigaretter

Dato: 05.09.2016

Svartype: Med merknad

I alle tider later det til at (deler av) menneskeheten har traktet mot noe å mer å putte i seg enn vann og mat. Dette har gjennom historien medført avhengighet, narkotiske og helsefarlige inntak, misbruk, tidlig død og ødelagte liv. E-sigaretten skiller seg ut fra alt dette ved at det er et produkt som slukker "røyketørsten" kun ved hjelp av damp. Å avgiftsbelegge damp faller på sin egen urimelighet med tanke på at vi alle puster vanndamp som befinner seg i luften og atmosfæren hele tiden. Bruker man f.eks nikotinplaster samtidig som man puster inn luft gjør man i realiteten det samme som en e-sigarettbruker gjør (bare da i større dampdoser). Å sette tobakkavgift på e-sigaretter fordi det "kan minne om/ser ut som å røyke sigaretter" blir som å sette bilavgifter på sykler fordi de har hjul som kan minne om bil.

 

Bruk heller tobakkinntektene fra ordinær tobakk på å forske mer på e-sigaretter i helsemessig innovasjonsøymed, og la e-sigarettene få fortrinn foran tobakk f.eks ved å tillate smakstilsetninger og avgiftsfritak. At tobakk har avgift, kan staten relativt enkelt argumentere for pga skadeeffekten dette beviselig har. Dersom derimot damping får tilsvarende avgift og strupende begrensninger, er jeg redd dette vekker mistillit til myndighetene våre ettersom helseargumentet da vil falle i fisk. Man vil kunne begynne å lure på om det egentlig er helse som er årsak til tobakkavgiftene vi har i dag eller om tobakkavgiften kun er en av statens mange økonomiske melkekuer med penger som eneste egentlige motiv.

 

Jeg vil foreslå et reguleringslovverk rundt den delen av e-sigaretter som er helseskadelig, nikotinen, mens resten av produktene (damperen og e-væsken som gir damp) går fri økonomisk pålegg. Dette kunne vært løst med f.eks egne nikotinkapsler som man kan kjøpe på apotek som man tilsetter e-væsken. Mange foretrekker forøvrig e-væske uten nikotin og bruker nikotinpreparater ved siden av. På denne måten kan man gradvis trappe ned fra full nikotinstyrke til kun nikotinfri damp. Skal man da betale nikotinavgift når de eneste man gjør er å puste inn damp? En økonomisk besparelse i takt med nikotinnedtrapping ville vært en ytterligere motivasjon til å kutte nikotinen, og når man til slutt kun trekker inn damp, er ikke listen særlig høy for å kutte "røyken" helt.

 

Hvis staten egentlig bryr seg om folkehelsen blir det et stort skille (både avgiftsmessig og reguleringsmessig) mellom ordinære tobakkvarer og damping.