Høringssvar fra Hans Olav Lindahl v/Lost treasures e-juice (Lokal bedrift)

Høringssvar

Dato: 16.09.2016

Svartype: Med merknad

Som en uregistrert lokal bedrift uten fortjeneste ønsker jeg ikke at varer skal begrenses på måten dere tenker nå, det vil drepe dampeindustien og vende mange personer over tilbake til røyking og snusing som er langt farligere og mer skadelig.