Høringssvar fra Roger Malmedal

bekymring.

Dato: 02.09.2016

Svartype: Med merknad

I en studie av Dr. Christopher Russel, Ph.D, psykolog og seniorforsker ved  The Centre for Substance Use Research i Glasgow, samlet han inn materiale fra over 9000 el-sigarett brukere i USA, om hva de ville gjøre, hvis dampen (el-siagetter) ble forbudt i USA etter 8. august.

Svarene ble:

ca. 73% ville hamstre om mulig , før en regulering. 70% sa de ville forsøke handle videre fra ikke godkjente kilder..., 66% sa de ville forsøke handle fra utlandet. 65% mente de ville forsøke lage sin dampevæske selv..., Kun 17,5% trodde de ville kjøpe godkjente varer. 6,2% sa de ville slutte dampe om ingen annen mulighet. Kun 15% sa de ville allikevel ville prøve NRT produkter....

MEN,det værste i folkehelsesynspunkt.... 15% sa at da ville de begynne røyke igjen... I hht til dødstallene oppgitt over røyking i Norge, tilsvarer det omtrent 900 personer pr. år.

Dette er nok realiteten mange, mange steder, ikke bare om det ikke stoppes, men også om det vanskeliggjøres for mye å skaffe seg produktene, pga streng regulering, selv her hjemme.