Høringssvar fra Steinar

Jeg sluttet endelig å røyke!

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter å ha røykt i 35 år og med utallige forsøk på å slutte, begynte jeg i begynnelsen av 2013 med damp/e-sigaretter. Dette var i ren desperasjon etter ett mislykket nyttårsforsett. Jeg har aldri opplevd noen liknende erstatning for tobakk og jeg har prøvd det meste! Jeg har ikke rørt en eneste sigarett etter at jeg begynte å dampe og det frister overhodet ikke å prøve heller.

I min omgangskrets og familie er det også flere som opplevde det samme som meg, og dette var ihuga røykere som egentlig ikke hadde lyst til å slutte. Samtlige melder om enorm helsegevinst og disse tidligere storrøkerne er i tillegg blitt fokusert på egen helse på en måte jeg ikke hadde trodd var mulig.

Med en for en for streng og kostbar regulering vil Norge gå glipp av en enorm helsegevinst. En for streng regulering vil i tillegg være en gavepakke til tobakksindustrien, og det vil vi vel ikke?

En bør derfor gjerne se til hva blant annet Britiske helsemyndigheter mener om damp. For meg, min familie og bekjente har i alle fall overgang til damp vært enormt positivt.