Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 613110

La eks røykere fåbli eksrøykere

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg har røykt fra jeg var 12 år og prøvd flere alternativer for å klare å slutte de siste årene jeg røkte var jeg plaget med kramper i bryst og hals. Jeg har ikke hatt ett eneste anfall etter jeg sluttet med sigaretter og gikk over til damp.