Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 312282

Dato: 18.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg skjønner at det fremdeles sitter friskt i minne at man en gang trodde at tobakken var harmløs. Dette minnet gjør dessverre at man ser på damp som en like stor trussel mot folkehelsa som tobakken er, når dampen i realiteten er sjansen til å hjelpe alle de som har vært så uheldige å bli avhengige av tobakk. Nikotin er det vi vil ha ut av tobakken, og den er ikke avhengighetsskapende i seg selv, eller skadelig slik som alle de 4000 andre kjemikaliene vi får i oss gjennom tobakk. Nå har vi funnet en revolusjonerende ny måte å få tilført nikotinen vi ønsker på en måte som ikke skader oss. Det hadde vært en tragedie om det faktisk er menneskene som har ansvaret for landets helse, som ender opp med å ta fra oss, og begrense våre sjanser for å kutte tobakken og velge et sunnere alternativ.

Vær så snill og husk at folk tenker mere på lommeboka si enn de gjør på sin egen helse. Vær så snill å la dampen være et rimelig og lett tilgjengelig alternativ til røykeslutt, som den norske stat anbefaler. Dere har sjansen til å starte en revolusjon i den norske folkehelsa, vær så snill å ikke drukne den i byråkrati, avgifter, og redsel.