Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 472439

E-sigaretter

Dato: 22.09.2016

Svartype: Med merknad

E-sigaretter må ikke gjøres mindre tilgjengelig. Jeg har nå vært tobakksfri i 3 år pga E-sigaretten. Det som gjorde det mulig er den gevinsten jeg sparte pga at det er mye billigere og mye mindre skadelig. Hadde det ikke vært sånn så hadde jeg nok fortsatt å røyke. Var storrøyker i 25 år og hadde redusert helse pga tobakken. Nå er helsa bra igjen og jeg kan leve lenger for mine barn. Så vær så snill og ikke gjør det vanskeligere for nye brukere og oss erfarne brukere av E-sigaretter. Store avgifter på nikotin juice vil også få brukere tilbake til tobakken igjen og dette vil være veldig uheldig.