Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 569368

God begynnelse på prosessen, men behov for revisjon og ytterligere vurderinger med blikk hevet opp fra TPD

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Status for damp / esigaretter i dag (heretter damp):

Damp fungerer i dag, og det fungerer godt. Tusenvis av norske røykere har kuttet røyken med damp, uten videre regulering av marked eller produkter.

I England har bytting til røyk fått støtte fra blant annet Royal College of Physicians, og det antas at damp er *minst* 95% tryggere enn røyking. Videre er det uklart om det er noen risiko involvert som strekker seg til 5%.

Pr. i dag fremstår damp som en nærmest ubetinget suksess. Damp har potensiale til å være den største helsefremmende teknologien siden antibiotika.

Faktisk fungerer damp så godt, at man har fått en egen kategori av røykesluttere; "accidental quitters". Dette er mennesker som bare skal prøve, kanskje utav nysgjerrighet, men finner ut at det fungerer godt nok til at de slutter å røyke nesten ved uhell.

Selvsagt bare anekdotisk, men det er ikke uvanlig å høre om folk som "harry handler", og kjøper med seg en damper i tillegg til den vanlige kartongen, for så å være over på damp før kartongen overhodet åpnes.

Dette er slik damp oppleves for en stor del av dagens brukere, med godt moderne utstyr, og godt utvalg på ulike dampevæsker.

 

Det er positivt at man nå ønsker å åpne for salg av slikt utstyr i Norge; det har potensiale til å unngå mange for tidlige dødsfall, og heve levekvaliteten til en et stort antall mennesker.

Samtidig, når man søker å introdusere regulering av et marked og produkter som fungerer godt, er det ekstremt viktig å påse at reguleringen fører til en vesentlig forbedring utover status quo. Alternativet er selvfølgelig fullstendig uakseptabelt.

Blant TPD, de norske høringene og diskusjonene rundt, finner man forslag som:
- maks 2 ml tanker
- høye avgiftsnivå
- behov for varsler på norsk, før import av en dampevæske
- høye registrings- og årsavgifter for salg av dampeprodukter
- begrensning i handel over grenser
- innholdsrestriksjoner uten helsemessig begrunnelse
- begrensninger til mindre flasker (<=10ml) og svakere styrker (<=20mg/ml) enn mange i dag benytter.

Foreslåtte og diskuterte reguleringer utfordrer dermed nettopp det som har gjort damp til en suksess for mange, og risikerer dermed å kraftig redusere den helsemessige gevinsten damp har mulighet til å utgjøre.

Igjen bare anekdoter, men gjengangere på suksesshistoriene inkluderer:
- Slippe å styre med å fylle tanken på jobb (som blir problem ved evt. 2ml begrensning)
- Det er billigere å røyke (som kan bli et problem ved høye avgifter *eller* registreringsavgifter).
- Det er godt utvalg, man kan finne "sin" dampevæske, som fungerer for den enkelte (som blir et problem dersom det ikke er grobunn for flere aktører, med høyere utgifts- og/eller registreringsavgift).
- Man kan importere dampevæsek av god kvalitet, for å finne frem til noe som fungerer godt for den enkelte. Dersom det blir hinder for handel over landegrenser (f.eks via krav om norske advarsler eller norsk dokumentasjon), så kan dette forsvinne.

Det bekymrer meg at pr. i dag ser man ut til å ville regulere en klasse betydelig skadereduserende produkter, uten å forstå markedet, produktene eller brukerne. Jeg er oppriktig bekymret for at man vil skyte enkeltpersonene i foten, i forsøket på å hjelpe dem.

Når dagens løsning fungerer godt, så fremstår det som lite klokt å regulere, tilsynelatende uten å først sikre at man forstår konsekvensene av regulering fult ut.

 

Samtidig settes også troverdigheten til norsk tobakks- og nikotinpolitik på spill. Pr. i dag har Norge en inntekt på tobaksprodukter, som strekker seg til flere milliarder årlig. I stedet for å legge en ny produkt- eller registreringsavgift på damperelaterte produkter, er det allerede nok inntekt fra tobaksbruk, til at en brøkdel av dette burde kunne finansiere produkt- og markedskontroll.

Dersom det velges en annen modell - nye avgifter, høye registreringsavgifter på små selskaper med liten økonomi - utfordrer det troverdigheten bak dagens tobaksavgifter. I stedet for å være en valg-vridende og helsemessig avgift, blir allmenn oppfattelse lett at det er en moralbeskatning. I verste fall blir allmenn oppfattelse at staten Norge har valgt å legge seg på en linje hvor også staten selv utnytter tobakksavhengigheten til å sikre staten ytterligere inntekter, uten at det er noen reel argumentasjon bak, for at dette er i brukernes interesser.


Det settes samtidig stor pris på at i høringsforslaget *ikke* har lagt seg på den strengeste mulige linje, og virker å søke å finne frem til gode løsninger. Det ser dessverre ut til at det likevel er et behov for ytterligere en runde med kunnskapsinnhenting, og vurdering av damp som virkemiddel uavhengig av føringene fra TPD, med et helhetlig bilde opp mot fremtidig norsk helseperspektiv, og ulike mulige avgiftsløsninger.

 

Oppsummert;

Dampebransjen er godt på vei til å få til noe virkelig bra for folkehelsen.  Det vil være klokt å ikke stå i veien for det.  Flere av forslagene som har vært en del av debatten, vil nettopp stå i veien.  Det er ikke bra.

Bli gjerne med å få til noe virkelig bra dere også!