Høringssvar fra Tore Lerud

Ikke drep dampen

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter nesten 50 år som røyker, fant jeg dampen. Nå har jeg vært røykfri i to år og har nesten ikke savnet røyken i det hele tatt.

Jeg startet på 24 mg nikotin og er nå nede i 6 mg, så kom ikke å si at det er nikotinen som er vanedannende.

Jeg nyter dampen, på samme måte som et godt måltid. Noe må man jo kunne kose seg med. Det er livskvalitet i å kunne kose seg.

Lungene mine har dratt inn mye dritt i årenes løp. Både asbest, eksos og støv i tillegg til all tjære og annen elendighet fra røyken. Likevel viste en grundig undersøkelse i vår at alt var i sin skjønneste orden.

Å lage strengere regler for damp enn for tobakk, er en stor feil. Damp er ikke verken tobakk eller røyk. Tvert i mot et det et mye mindre skadelig alternativ for alle oss som har røkt et langt liv.

Slutt med dette tullet. La oss få ha dampen i fred.

Tore Lerud

Jeg ønsker IKKE å være anonym.