Høringssvar fra Gard Angell Olsen

Må la oss ha denne gleden!

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

jeg mener det er uhørt at vi (tobakksforbrukere/dampere) skal måtte betale mer for disse produktene vi bruker. Vi som mennesker og enkeltindivide har valgt å bruke tobakk og damp, vi sliter sånn som det er idag med å tolerere prisene som er per idag, så dersom dette blir dyrere eller strengere blir vi snart å gå i stor protest. Om prisene på ren tobakk går opp, greit. Men en ting skal være klart: DAMP eller VAPE er et sundere alternativ til tobakk og det er en skam å skulle ta fra forbrukere denne muligheten. I de såkalte dampmiljøene har vi snakket mye om hvordan vi greide å kutte ut røyk og snus på grunn av damp. Gjør ikke dette dyrere for oss. Jeg skjønner at de som bestemmer dette ofte er de som ikke bruker dette selv, og at de vil ha alle disse produktene bort, men tenk litt på oss da for svingende! Til slutt vil jeg si at ordet frihet vil miste betydningen dersom regjeringen tukler mer med disse "reglene" rundt tobakk. la det ligge, la oss få ha den gleden og takk på forhand.