Høringssvar fra Kim Johansen

Regulering av E-sigaretter

Dato: 20.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er en mann på 34 som røyket i 17 år, til jeg oppdaget damping for et par år siden. En kollega som hadde klart å slutte på denne måten ga meg en ekstra e.sigarett han hadde liggende for å prøve i en røykepause og jeg har ikke tatt en sigarett siden.

Jeg har fulgt nøye med på forskningen og har blitt overbevist om at dampingen kan være en av de største helserevolusjonene i historien  med sin makt til å få folk til å kutte røyken - Hvis vi kan få et godt og urestriktivt regelverk rundt dette. Reglene rundt E-sigaretter som diktert av EU fremstår for meg som en blanding av gode ideer, ideer basert på utdatert informasjon og rene gavepakker til tobakk og medisinprodusenter.

Jeg stiller spørsmålstegn ved noen av begrensingene som settes, inkludert; 

  • Begrensing på størrelse på tank for dampeveske. (2ml)

Dette fremstår som en ren tilfeldig begrensning og vil gjøre store deler av produkter som eksisterer på markedet forbudt, uten at det kan vises til noen god begrunnelse for dette. 

 

  • Begrensing av størrelse på påfyllingsbeholdere. (10ml)

De mest populære valgene i dag er gjerne 30-100ml. Denne helt arbitrære begrensingen til 10ml vil kun gjøre at vi produserer mer søppel, og at produkter blir dyrere.

 

  • Registering av hvert enkelt produkt og variant av produkt (dampevæske).

Den store variasjonen i smaker og nikotinstyrker er etter min mening en viktig årsak til at folk klarer å kutte ut røyken i dag. Mange som selger dampevæske i dag tilbyr denne med variasjoner i base (mengde propylenglykol mot menge vegetabilsk glysering) og variasjoner i nikotinmengde. Dette gjør at brukere kan finne produkter som er tilpasset deres behov og utstyr. En slik registeringsordning vil med stor sannsynlighet senke antall valg og samtidig øke prisen betraktelig.

 

  • Nasjonal registrering av dampeprodukter

Norge er et lite marked og jeg frykter at krav om nasjonal registrering av produkter vil gjøre at vi sitter igjen med et begrenset antall produkter, som igjen vil føre til at damping vil være mindre attraktivt for røykere.

 

Det er mange flere punkter jeg har tanker om, men etter å ha lest andre høringssvar ser jeg at mye er dekket. Jeg velger heller å oppsummere kort:

 

Jeg håper at Norge innfører et regelverk som gjør damping til et enkelt og foretrukket valg fremfor røyking. Dette innebærer at det må være billigere, mer tilgjengelig og mindre restriktivt enn reglene for tobakk er i dag. Det foreslåtte regelverket har en rekke begrensinger som jeg er redd vil gjøre at mange vil fortsette med den skadelige sigarettrøykingen og ikke vil prøve damping som beviselig er mye midre farlig.