Høringssvar fra Anders Bjørnsen

Tanker om damp

Dato: 20.09.2016

Svartype: Med merknad

Hei

Jeg har vært storrøyker i over 25 år, og røkte ca 15 sigaretter hver dag. I 2014 ble jeg introdusert for elektroniske sigaretter av en kamerat. Det tok bare noen dager før jeg sluttet helt med vanlig sigaretter og begynte å dampe istedet. I begynnelsen måtte jeg ha ejuice med 24 mg nikotin for å erstatte nikotinmengden i de vanlige sigarettene jeg pleide å røyke. Etter noen mnd gikk jeg ned på styrke, og er nå nede i 3 mg nikotin. Det som er fint med damp kontra vanlige sigaretter er jo at man ikke får i seg de kreftfremkallende stoffene som finnes i vanlige sigaretter. Kun litt nikotin, som i de ørsmå mengder vi snakker her, ikke er bevist skadelig.

Jeg mener at elektriske sigaretter er en veldig god erstatning for vanlige sigaretter. Det kan også fint brukes til røykeavvenning for de som ønsker det. Fordelen kontra andre røykeavvennings medikamenter er at ved damping får man dekt/erstattet mange av behovene/vanene ved vanlig røyking. Man har damp som trekkes ned i lungene og blåses ut igjen som føles som røyk. Man har en gjenstand som fungerer på samme måte som vanlig røyk, jfr vanen med å ha en røyk i handa.

Dersom forslag om endringer til Tobakksskadeloven trer i kraft, hvor elektroniske sigaretter blir å regne som et tobakksprodukt, mener jeg at myndighetene gjøre en stor feil, og ikke benytter anledningen til å la dette utmerkede produktet erstatte mange nordmenns røykevaner, og på så måte spare samfunnet for mange utgifter ifb med vanlig røyking. Jeg tenker da på kols, røykebein, lungekreft og hjerte- og karsykdommer. Røyking dobler også risikoen for hjerneslag. Med de avgifter denne loven har som forslag å innføre for at produsentene skal få lov å selge ejuice samt med de begrensinger som ligger inne mtp nikotin styrke og ml mengde på juice-tanken, er det for meg helt tydelig at det er tobakk- og farmasøytindustrien som står bak dette lovforslaget, fordi de innser at elektroniske sigaretter er fremtiden, og de vil ha inntektene dette salget kommer til å innbringe. Slik jeg ser det er det kun de internasjonale store selskapene som har råd til å betale disse avgiftene pr produkt de skal selge.

Til slutt vil jeg si at den raske utbredelsen elektroniske sigaretter/damping har fått allerede i den vestlige verden er drevet frem fordi vanlige folk har et inderlig ønske om å slutte å røyke vanlige sigaretter. Folk som er bekymret for helsen si, og ønsker å gjøre noe med det. Denne stor interessen fra forbrukerne er stadig økende, og vil dessverre avta/stoppe opp med innføring av den nye tobakksskadeloven og de restriksjoner og pålegg den medfører.

Mvh Anders Bjørnsen