Høringssvar fra Jørgen Larsen

Ang. elektroniske sigaretter.

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg stiller meg bak høringssvaret til Norsk Dampselskap.

Inntil for 4 år siden var jeg storrøyker, 25 sigaretter om dagen i 15 år. Dagen etter min første e-sigarett var sluttet jeg helt å røyke.

I mine 15 år som røyker forsøkte jeg å slutte på alle de vanlige måtene anbefalt av helsevesenet, har vært gjennom hele Nicorette-produktporteføljen og Champix.

Nicorette-produktene gjorde bare at jeg fortsatte med røyken mens jeg tygget tyggisen eller hadde på plastere - endte med at jeg fort var tilbake på det samme antall sigaretter som jeg hadde før jeg startet. 

Champix fjernet all empati. Det ble så ille at jeg ble bedt om å slutte med de fordi jeg forandret personlighet.

Etter at jeg startet med e-sigaretter, var det ingen problemer med å slutte med sigaretter, etter en stund kom sansene tilbake, jeg kunne gå trapper igjen uten å bli anpusten. Morgenhosten var borte.

Ettersom tiden har gått, har utviklingen inne e-sigarettmarkedet gjort at det er enkelt for alle som vil slutte. Det spiller ingen rolle om du bare trenger noe enkelt for å bli kvitt røyken, eller om du utvikler deg til å bruke det som en hobby.

Jeg har sette mennesker i alle livssituasjoner slutte å røyke på grunn av e-sigaretter, dette er en bra ting.

Vi har ildsjeler som kjemper for å få dere som bestemmer til å se at selv om ikke alt er studert over de siste 50 årene, betyr det ikke at det er farlig.

Sigaretter er livsfarlig. Dette er en sannhet man ikke kan benekte. Lungekreft er en reell fare - med høy dødelighet. Hjerteinfarkt er en reell fare - med høy dødelighet. KOLS er en reell fare - et ekstremt hinder for dem som rammes.

Alt tyder på at e-sigaretter er fantastisk mye mindre farlig enn dette, men alikevel skal det forhindres gjennom regulering. 

Mange kommer til å dø av røyking de neste årene. Mange kan få hjelp til å redusere, eller bli kvitt sigarettene helt ved hjelp av e-sigaretter. Vi trenger at bransjen får lov til å fortsette, ikke bare tobakksbransjen.

Ikke prissett redningen for høyt. Hjelp til å slutte å røyke skal ikke koste like mye som å røyke. Redd mennesker, ikke tobakksbransjen.