Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 574187

Ikke tobakk!

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Damp er IKKE e tobakksprodukt, så slutt å behandle det som om at det skulle være det!  Damp har hjulpet meg og MANGE av mine venner til røykeslutt. Det gjir faktisk folk som har prøvd å slutte en reel sjangse til det. Så slutt å tenk penger! Tenk på folket!