Høringssvar fra Anita

Hjelp til selvhjelp.

Dato: 02.07.2016

Svartype: Med merknad

Hei. Om det blir for dyrt for "butikkene" så vil nok komme endel ulykker. Når det blir for dyrt for butikkene så går heller vi vanlige personer rett å slett på svartebørs. Ikke fordi vi ikke bryr oss om helsa våres,men fordi vi rett å slett ikke får råd. Sier ikke at svartebørs finnes,men at det vil bli fremragende. Så da vil norske butikker tape enda mer,om logikken stemmer.Norge er kjent for at man skal være forsiktig,være nøye med valg av både produkter og elektrisk. Merker veldig god at enkelte land ikke sender mer til Norge fordi de mener det blir for dyrt. Er det slik at man skal bli svartelistet av andre land? Vi er få,de fleste av oss som vil kjempe prøver til den siste skrik. Om det er slik at dere mener man heller bør røyke så klarer dere å fremstille det slik!!! At tobakksindustrien taper.... Det har jo vært enormt med motstand på røyken,men nå har pipen fått en annen lyd. Har knapt dampet i 100 dager,stolt. Jo det er jeg,men får den følelsen at jeg burde røyke istedet. Om dere vanskeligstiller damp utstyr,vil det komme endel ulykker grunnet feil bruk. Ikke minst mye rusk er framstilt,og være vil det bli. La nds få jobben med å få dampen i lyset. La NDS få en plass hos dere,la de få hjelpe oss som faktisk ikke vil ha gift pinnen i kroppen mer. La nds få hjelpe oss at vi kan fortsette å dampe sikkert,vil ikke dø av at dere ikke kan jobben deres. NDS trengs,de vet hva vi trenger. Viste dere at damp er HJELP TIL SELVHJELP?  Men nå vet dere,og håper nds får gjøre jobben sin. Vennlig hilsen

                      Anita H