Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 508135

Avgifter mot et helsefremmende produkt

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg var en storrøyker i 30 år før damp fattet min interesse og suksessivt ene og alene fikk meg til å slutte å røyke. Etter få måneder var morgenhosten borte, fikk luktesans som en blodhund i forhold til før og generell form ble mye bedre. Men så ser jeg at det skal reguleres og skattes i hjel og staten ser bevisst vekk i fra all forskning som stiller seg positiv til damp som et bedre alternativ enn å røyke. Staten ser til og med vekk i fra hele stater som har konkludert med at damping er et betydelig bedre alternativ, som f.eks. England som har og nå dokumentert det i mente. Mengden av positiv dokumentasjon er overveldende og offentlig tilgjengelig. Jeg ser ingenting annet en ren kynisk fiskal interesse her fra staten, lobbyistene, farmasøytene og tobakkindustrien. Jeg ser overhodet ingen interesse fra staten sin side om å fremme folkehelsen i og med at et helsefremmende produkt skal SKATTLEGGES! Jeg ser med stor interesse hvordan staten kan forsvare dette. Hilsen en eksrøyker på andre året med bedre helse..